MULTICENTERING® je edinstveno oblikovana transpersonalna celostna terapevtska metoda, katere namen je celostna človekova uglasitev. V svoj terapevtski proces vključuje transpersonalno filozofsko razumevanje življenja, terapevstko – somatske pristope ter različne sprostitvene tehnike. Izkustveno predani pristopi omogočajo celostno vračanje v človekov življenjski – usklajen in povezan fizični, mentalni, emocinalni in duhovni – center. Procesno transpersonalno mentorstvo, v kombinaciji s pristopi soma-terapije, vpliva na življenjsko obnavljanja in rast. Skrbno vodeni individualni protokol mistično – filozofsko osmišljuje življenje in bivanje, vzbuja občutke pristnosti, prisotnosti in globine doživljanja življenja, predvsem pa nam skozi različna čutna razumevanja sporoča večino tistega, kar moramo vedeti o sebi. Protokal nas celostno obnavlja ter nas vrača nazaj k bistvu in smislu našega obstoja. Nadzorovan proces odpira vrata in spremlja na pot, ki vodi do življenjskega uravnovešanja oz. do celostne uglasitve, ki posamezniku pomaga pri ponovni obuditvi sposobnosti celostnega čutenja, kot glavnega vodnika na poti do centralne življenjske modrosti.

Kaj pomeni ‘BITI V CENTRU’?

Biti v centru pomeni biti v svoji posebni točki, ki omogoča pogled na vse strani, na vse plasti, navzgor, navzdol, navzven, navznoter. Je točka blagostanja. Je točka uglašenosti. Je točka celostnega zdravja. Je točka, ko prihajajo do nas uvidi. Je točka moči. Je točka brez meja, obenem pa paradoksalna točka svobodne mejnosti v brezmejnosti. Je točka, ki nestatično ves čas lebdi, si dopušča, da jo nosi veter, jo nosijo naše ali druge vibracije, odhaja iz svoje ‘prave’ smeri, se vrača nazaj in se v resnici ustavlja le za trenutek. Ta točka je točka odziva na dražljaje, ki se dogajajo zunaj in znotraj nas. Ves čas je na udaru nenehnih sprememb, ves čas s ciljem stalnosti in stabilnosti.

O točki se bomo učili skozi različne (v)poglede, različne vidike, različne oči, različna izhodišča. Iskali jo bomo in našli. Se v njej učili ostati čim dlje. Prepoznavali bomo svoja občutja in okoliščine, ki se ob njenem ohranjanju obudijo. In prepoznavali svoja občutja in okoliščine, ki se ob njeni odsotnosti zgodijo. Prepoznali bomo sebe v centru. In prepoznali bomo sebe v stanju iskanja centralne – duhovne – fizične – mentalne stabilnosti in usklajenosti.

Izkustveno – filozofska – mistična metoda procesnega učenja in izkušanja odpira vrata v nov svet.

 

TRANSPERSONALNA CELOSTNA TERAPIJA

Procesna transpersonalna celostna terapija je pristop, ki združuje elemente transpersonalne filozofije s celostnim pogledom na človeka. Ta oblika terapije se osredotoča na razvoj posameznikovega duhovnega potenciala in rasti ter vključuje fizične, čustvene, mentalne in duhovne vidike človekovega doživljanja. Ključni poudarki transpersonalne celostne terapije vključujejo:

  • Celostni (v)pogled: Terapevtski pristop temelji na razumevanju človeka kot celote, ki vključuje telesne, čustvene, mentalne in duhovne dimenzije. Terapevti se osredotočajo na povezanost med temi različnimi vidiki in kako vplivajo na posameznikovo doživljanje in blagostanje.

  • Transpersonalna filozofija: Transpersonalna celostna terapija vključuje koncepte in tehnike iz transpersonalne filozofije, ki se osredotočajo na raziskovanje duhovnih in transcendentnih vidikov človekovega obstoja. To lahko vključuje preučevanje višjih stanj zavesti, duhovnih poti in povezovanja s kolektivnim nezavednim.

  • Duhovna rast in samospoznavanje: Glavni cilj terapije je spodbujanje duhovne rasti in samospoznavanja pri stranki. To vključuje raziskovanje duhovnih vrednot, prepričanj in izkušenj ter integracijo teh vidikov v terapevtski proces. Transcendentne izkušnje: Terapevtski pristop lahko vključuje delo s transcendentnimi izkušnjami, kot so duhovne izkušnje, prebujenja ali izkušnje enotnosti z univerzumom. Te izkušnje se lahko razumejo kot pomemben vir spoznanja in rasti.

  • Somatično delo in energija: Transpersonalna celostna terapija vključuje tudi somatsko (telesno) delo, ki se osredotoča na fizične senzacije, telesne vzorce in energijsko polje posameznika. Somatično delo lahko pomaga pri razreševanju blokad in spodbuja naravno zdravljenje.

  • Kreativne tehnike: Terapevtski pristop lahko vključuje uporabo kreativnih tehnik, kot so umetnostna terapija, sanjsko delo, meditacija, vizualizacija in druge tehnike za raziskovanje notranjega sveta.

  • Skrb za okolje in povezovanje z naravo: Terapevtska metoda lahko vključuje tudi poudarek na povezovanju s naravo, ekologijo zavesti in skrb za okolje kot pomemben vidik duhovne rasti in zdravljenja.

    MULTICENTERING®, procesna transpersonalna metoda celostne uglašenosti, ponuja strankam možnost raziskovanja globljih in transformativnih vidikov svojega življenja ter spodbuja integracijo duhovnih, čustvenih in telesnih vidikov za dobro počutje in osebno rast.

error: Content is protected !!