TRANSPERSONALNA CELOSTNA TERAPIJA

Procesna transpersonalna celostna terapija je pristop, ki združuje elemente transpersonalne filozofije s celostnim pogledom na človeka. Ta oblika terapije se osredotoča na razvoj posameznikovega duhovnega potenciala in rasti ter vključuje fizične, čustvene, mentalne in duhovne vidike človekovega doživljanja. Ključni poudarki transpersonalne celostne terapije vključujejo:

  • Celostni (v)pogled: Terapevtski pristop temelji na razumevanju človeka kot celote, ki vključuje telesne, čustvene, mentalne in duhovne dimenzije. Terapevti se osredotočajo na povezanost med temi različnimi vidiki in kako vplivajo na posameznikovo doživljanje in blagostanje.

  • Transpersonalna filozofija: Transpersonalna celostna terapija vključuje koncepte in tehnike iz transpersonalne filozofije, ki se osredotočajo na raziskovanje duhovnih in transcendentnih vidikov človekovega obstoja. To lahko vključuje preučevanje višjih stanj zavesti, duhovnih poti in povezovanja s kolektivnim nezavednim.

  • Duhovna rast in samospoznavanje: Glavni cilj terapije je spodbujanje duhovne rasti in samospoznavanja pri stranki. To vključuje raziskovanje duhovnih vrednot, prepričanj in izkušenj ter integracijo teh vidikov v terapevtski proces. Transcendentne izkušnje: Terapevtski pristop lahko vključuje delo s transcendentnimi izkušnjami, kot so duhovne izkušnje, prebujenja ali izkušnje enotnosti z univerzumom. Te izkušnje se lahko razumejo kot pomemben vir spoznanja in rasti.

  • Somatično delo in energija: Transpersonalna celostna terapija vključuje tudi somatsko (telesno) delo, ki se osredotoča na fizične senzacije, telesne vzorce in energijsko polje posameznika. Somatično delo lahko pomaga pri razreševanju blokad in spodbuja naravno zdravljenje.

  • Kreativne tehnike: Terapevtski pristop lahko vključuje uporabo kreativnih tehnik, kot so umetnostna terapija, sanjsko delo, meditacija, vizualizacija in druge tehnike za raziskovanje notranjega sveta.

  • Skrb za okolje in povezovanje z naravo: Terapevtska metoda lahko vključuje tudi poudarek na povezovanju s naravo, ekologijo zavesti in skrb za okolje kot pomemben vidik duhovne rasti in zdravljenja.

    MULTICENTERING®, procesna transpersonalna metoda celostne uglašenosti, ponuja strankam možnost raziskovanja globljih in transformativnih vidikov svojega življenja ter spodbuja integracijo duhovnih, čustvenih in telesnih vidikov za dobro počutje in osebno rast.

error: Content is protected !!